1/8

RONDELAAN,

BERGEN

Programma: Ontwerp woonschuur

Oppervlakte: 160 m2

Status: ontwerp 2017